הכרה

עו"ד דורון לוי זכה להכרה במהדורת 2018 של Chambers and Partners

עו"ד דורון לוי זכה להכרה במהדורת 2018 של Chambers and Partners תודות לפעילותו המרשימה בתחום המיסים.

בהתייחס לפעילות התחום המיסים נכתב כי:

heads the firm's tax department and is well respected for his extensive expertise in a wide variety of tax matters. He is frequently selected by both domestic and international clients and is considered by his peers to be "a very clever individual."